Thiết bị vệ sinh TOTO Thiết bị vệ sinh TOTO Thiết bị vệ sinh TOTO Thiết bị vệ sinh TOTO Thiết bị vệ sinh TOTO
Công nghệ - tiện ích
CÔNG NGHỆ BÀN CẦU
CÔNG NGHỆ BÀN CẦU
Men sứ chống bẩn CeFIONtect độc quyền, Hệ thống HYBRID sinh thái, Xả xoáy TORNADO siêu sạch, Hệ thống Water SAVING, Thiết kế VÀNH KÍN độc đáo...
VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ
VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ
Với nắp rửa điện tử Washlet, tia nước căng tròn trộn bọt khí giúp bạn luôn sạch sẽ và ấm áp dễ chịu.
EWATER+ cho VÒI RỬA
EWATER+ cho VÒI RỬA
Vòi rửa tự động làm sạch bên trong và bên ngoài với EWATER+ để luôn đảm bảo các điều kiện vệ sinh.
SƯỞI ẤM BỆ NGỒI
SƯỞI ẤM BỆ NGỒI
Bệ ngồi của nắp điện tử với chức năng sưởi ấm tức thì ngay khi ngồi, luôn đảm bảo sự ấm áp và thoải mái.
Bồn cầu
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
8.343.000 đ
11.124.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
9.874.500 đ
13.166.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
11.118.750 đ
14.825.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
9.587.250 đ
12.783.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
6.582.750 đ
8.777.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
8.115.000 đ
10.820.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
8.343.000 đ
11.124.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
9.874.500 đ
13.166.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
8.343.000 đ
11.124.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
9.874.500 đ
13.166.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
9.874.500 đ
13.166.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
8.343.000 đ
11.124.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
20.508.000 đ
27.344.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
12.474.000 đ
16.632.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
10.942.500 đ
14.590.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
32.775.750 đ
43.701.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
31.686.000 đ
42.248.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
8.777.250 đ
11.703.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
10.308.750 đ
13.745.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
34.322.250 đ
45.763.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
33.180.750 đ
44.241.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
33.180.750 đ
44.241.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
14.190.000 đ
18.920.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
12.657.750 đ
16.877.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
14.190.000 đ
18.920.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
12.657.750 đ
16.877.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
8.343.000 đ
11.124.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
9.874.500 đ
13.166.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
12.474.000 đ
16.632.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
10.942.500 đ
14.590.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
8.777.250 đ
11.703.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
10.308.750 đ
13.745.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
11.118.750 đ
14.825.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
9.587.250 đ
12.783.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
6.582.750 đ
8.777.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
8.115.000 đ
10.820.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
8.343.000 đ
11.124.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
14.190.000 đ
18.920.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
12.657.750 đ
16.877.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
14.190.000 đ
18.920.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
12.657.750 đ
16.877.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
32.775.750 đ
43.701.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
31.686.000 đ
42.248.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
34.322.250 đ
45.763.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
33.180.750 đ
44.241.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
33.180.750 đ
44.241.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
24.263.250 đ
32.351.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
22.768.500 đ
30.358.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
24.263.250 đ
32.351.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
20.883.000 đ
27.844.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
20.508.000 đ
27.344.000 đ
-25%
Nắp bồn cầu
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
3.660.000 đ
4.880.000 đ
-25%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
5.448.750 đ
7.265.000 đ
-25%
TOTO
7.240.800 đ
8.620.000 đ
-16%
Hiệu Mỹ Giá Ưng Ý
Hiệu Mỹ Giá Ưng Ý
American Standard
1.683.000 đ
2.550.000 đ
-34%
Hiệu Mỹ Giá Ưng Ý
Hiệu Mỹ Giá Ưng Ý
American Standard
884.000 đ
1.300.000 đ
-32%
Hàng Âu Giảm Sâu
Hàng Âu Giảm Sâu
GROHE
3.523.747 đ
4.761.820 đ
-26%
Hàng Âu Giảm Sâu
Hàng Âu Giảm Sâu
GROHE
740.000 đ
1.000.000 đ
-26%
CAESAR
340.200 đ
378.000 đ
-10%
CAESAR
243.000 đ
270.000 đ
-10%
CAESAR
353.990 đ
389.000 đ
-9%
CAESAR
326.630 đ
367.000 đ
-11%
CAESAR
437.400 đ
486.000 đ
-10%
CAESAR
461.020 đ
518.000 đ
-11%
GROHE
850.000 đ
1.000.000 đ
-15%
GROHE
2.691.000 đ
2.990.000 đ
-10%
CAESAR
719.100 đ
799.000 đ
-10%
CAESAR
437.400 đ
486.000 đ
-10%
Lavabo
TOTO
2.140.450 đ
2.405.000 đ
-11%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
2.395.300 đ
2.818.000 đ
-15%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
2.754.000 đ
3.240.000 đ
-15%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
2.470.100 đ
2.906.000 đ
-15%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
3.830.950 đ
4.507.000 đ
-15%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
3.521.550 đ
4.143.000 đ
-15%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
4.598.500 đ
5.410.000 đ
-15%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
4.598.500 đ
5.410.000 đ
-15%
TOTO
5.199.450 đ
6.117.000 đ
-15%
TOTO
5.582.800 đ
6.568.000 đ
-15%
TOTO
7.827.650 đ
9.209.000 đ
-15%
TOTO
20.229.150 đ
23.799.000 đ
-15%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
2.211.700 đ
2.602.000 đ
-15%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
1.903.150 đ
2.239.000 đ
-15%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
2.720.850 đ
3.201.000 đ
-15%
TOTO
3.680.500 đ
4.330.000 đ
-15%
TOTO
2.378.300 đ
2.798.000 đ
-15%
TOTO
2.378.300 đ
2.798.000 đ
-15%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
951.150 đ
1.119.000 đ
-15%
TOTO
2.562.150 đ
2.945.000 đ
-13%
TOTO
1.352.350 đ
1.591.000 đ
-15%
TOTO
1.394.000 đ
1.640.000 đ
-15%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
1.944.800 đ
2.288.000 đ
-15%
TOTO
3.655.000 đ
4.300.000 đ
-15%
TOTO
3.655.000 đ
4.300.000 đ
-15%
TOTO
3.847.100 đ
4.526.000 đ
-15%
Vòi chậu
Vòi chậu
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
2.480.000 đ
3.100.000 đ
-20%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
2.768.000 đ
3.460.000 đ
-20%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
2.960.000 đ
3.700.000 đ
-20%
Sen tắm
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
5.592.000 đ
6.990.000 đ
-20%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
2.364.000 đ
2.955.000 đ
-20%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
2.364.000 đ
2.955.000 đ
-20%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
3.464.000 đ
4.330.000 đ
-20%
TOTO
3.554.880 đ
4.232.000 đ
-16%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
1.408.000 đ
1.760.000 đ
-20%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
1.560.000 đ
1.950.000 đ
-20%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
3.464.000 đ
4.330.000 đ
-20%
GIảm Sốc
HOÀN TIỀN
TOTO
1.856.000 đ
2.320.000 đ
-20%
Bồn tắm
TOTO
13.146.000 đ
15.650.000 đ
-16%
TOTO
13.146.000 đ
15.650.000 đ
-16%
TOTO
11.776.800 đ
14.020.000 đ
-16%
Hiệu Mỹ Giá Ưng Ý
Hiệu Mỹ Giá Ưng Ý
American Standard
6.200.000 đ
12.400.000 đ
-50%
Hiệu Mỹ Giá Ưng Ý
Hiệu Mỹ Giá Ưng Ý
American Standard
12.500.000 đ
25.000.000 đ
-50%
Hàng Âu Giảm Sâu
Hàng Âu Giảm Sâu
GROHE
60.838.400 đ
108.640.000 đ
-44%
Hàng Âu Giảm Sâu
Hàng Âu Giảm Sâu
GROHE
35.580.600 đ
53.910.000 đ
-34%
Hàng Âu Giảm Sâu
Hàng Âu Giảm Sâu
GROHE
29.260.000 đ
41.800.000 đ
-30%
Hàng Âu Giảm Sâu
Hàng Âu Giảm Sâu
GROHE
33.453.000 đ
47.790.000 đ
-30%
Hàng Âu Giảm Sâu
Hàng Âu Giảm Sâu
GROHE
38.654.000 đ
55.220.000 đ
-30%
Hàng Âu Giảm Sâu
Hàng Âu Giảm Sâu
GROHE
7.896.000 đ
11.280.000 đ
-30%
INAX - Giá Quá Tốt
INAX - Giá Quá Tốt
INAX
9.864.000 đ
13.700.000 đ
-28%
Hàng Âu Giảm Sâu
Hàng Âu Giảm Sâu
GROHE
67.162.400 đ
90.760.000 đ
-26%
Hàng Âu Giảm Sâu
Hàng Âu Giảm Sâu
GROHE
94.335.200 đ
127.480.000 đ
-26%
TOTO
16.388.400 đ
19.510.000 đ
-16%
HỎI VÀ ĐÁP (1 bình luận)
Hồng yến 1 năm trước
Cho chi xin bảng giá của thiết bị vệ sinh nhà tắm và chính sách ưu đãi
Kim Hiếu Quản trị viên 1 năm trước
HITA rất vui khi chị Yến quan tâm đến những sản phẩm & ưu đãi tại HITA. Để tiện tư vấn & hỗ trợ thông tin đúng nhất, HITA đã chủ động liên hệ với chị qua thông tin để lại (bảo mật). Mọi nhu cầu cần hỗ trợ xin vui lòng gọi số 0868.804.440 hoặc nhắn tin Zalo OA "Nội thất HITA" chị nhé!
Call Button Zalo Button