Thiết bị vệ sinh TOTO Thiết bị vệ sinh TOTO Thiết bị vệ sinh TOTO Thiết bị vệ sinh TOTO Thiết bị vệ sinh TOTO
Công nghệ - tiện ích
CÔNG NGHỆ BÀN CẦU
CÔNG NGHỆ BÀN CẦU
Men sứ chống bẩn CeFIONtect độc quyền, Hệ thống HYBRID sinh thái, Xả xoáy TORNADO siêu sạch, Hệ thống Water SAVING, Thiết kế VÀNH KÍN độc đáo...
VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ
VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ
Với nắp rửa điện tử Washlet, tia nước căng tròn trộn bọt khí giúp bạn luôn sạch sẽ và ấm áp dễ chịu.
EWATER+ cho VÒI RỬA
EWATER+ cho VÒI RỬA
Vòi rửa tự động làm sạch bên trong và bên ngoài với EWATER+ để luôn đảm bảo các điều kiện vệ sinh.
SƯỞI ẤM BỆ NGỒI
SƯỞI ẤM BỆ NGỒI
Bệ ngồi của nắp điện tử với chức năng sưởi ấm tức thì ngay khi ngồi, luôn đảm bảo sự ấm áp và thoải mái.
Bồn cầu
GIảm Sốc
GIảm Sốc
2.920.000 đ
3.650.000 đ
-20%
GIảm Sốc
GIảm Sốc
3.760.000 đ
4.700.000 đ
-20%
GIảm Sốc
GIảm Sốc
2.920.000 đ
3.650.000 đ
-20%
GIảm Sốc
GIảm Sốc
3.760.000 đ
4.700.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 842,000 đ
6.988.600 đ
8.420.000 đ
-17%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 992,000 đ
8.233.600 đ
9.920.000 đ
-17%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 505,000 đ
6.988.600 đ
8.420.000 đ
-17%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 842,000 đ
6.988.600 đ
8.420.000 đ
-17%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 523,000 đ
4.340.900 đ
5.230.000 đ
-17%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 982,000 đ
8.150.600 đ
9.820.000 đ
-17%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 505,000 đ
6.988.600 đ
8.420.000 đ
-17%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 260,000 đ
3.689.000 đ
4.340.000 đ
-15%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 260,000 đ
3.689.000 đ
4.340.000 đ
-15%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 195,000 đ
2.771.000 đ
3.260.000 đ
-15%
7.241.200 đ
8.420.000 đ
-14%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,408,000 đ
14.080.000 đ
17.600.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,408,000 đ
14.080.000 đ
17.600.000 đ
-20%
GIảm Sốc
GIảm Sốc
26.776.000 đ
33.470.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,820,000 đ
19.118.400 đ
22.760.000 đ
-16%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,978,000 đ
20.773.200 đ
24.730.000 đ
-16%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,820,000 đ
19.118.400 đ
22.760.000 đ
-16%
GIảm Sốc
GIảm Sốc
16.968.000 đ
20.200.000 đ
-16%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,978,000 đ
20.773.200 đ
24.730.000 đ
-16%
GIảm Sốc
GIảm Sốc
16.968.000 đ
20.200.000 đ
-16%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 831,000 đ
11.781.000 đ
13.860.000 đ
-15%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 831,000 đ
11.781.000 đ
13.860.000 đ
-15%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 540,000 đ
7.658.500 đ
9.010.000 đ
-15%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 540,000 đ
7.658.500 đ
9.010.000 đ
-15%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 831,000 đ
11.781.000 đ
13.860.000 đ
-15%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 696,000 đ
9.860.000 đ
11.600.000 đ
-15%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,699,000 đ
8.497.500 đ
11.330.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 4,162,000 đ
20.812.500 đ
27.750.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 2,011,000 đ
10.057.500 đ
13.410.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 3,850,000 đ
19.252.500 đ
25.670.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 3,337,000 đ
16.687.500 đ
22.250.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,820,000 đ
10.500.000 đ
14.000.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,549,000 đ
8.940.000 đ
11.920.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,743,000 đ
10.057.500 đ
13.410.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,411,000 đ
8.145.000 đ
10.860.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 2,011,000 đ
10.057.500 đ
13.410.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,886,000 đ
10.882.500 đ
14.510.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,699,000 đ
8.497.500 đ
11.330.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,472,000 đ
8.497.500 đ
11.330.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 2,156,000 đ
12.442.500 đ
16.590.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,472,000 đ
8.497.500 đ
11.330.000 đ
-25%
GIảm Sốc
GIảm Sốc
28.575.000 đ
38.100.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 2,874,000 đ
16.582.500 đ
22.110.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 4,235,000 đ
24.435.000 đ
32.580.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 3,075,000 đ
17.745.000 đ
23.660.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 4,177,000 đ
20.887.500 đ
27.850.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 5,809,000 đ
33.517.500 đ
44.690.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 3,330,000 đ
19.215.000 đ
25.620.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 5,809,000 đ
33.517.500 đ
44.690.000 đ
-25%
Nắp bồn cầu
GIảm Sốc
Hoàn tiền 5,059,000 đ
29.190.000 đ
38.920.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 2,210,000 đ
12.750.000 đ
17.000.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 2,210,000 đ
12.750.000 đ
17.000.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 3,250,000 đ
18.750.000 đ
25.000.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 3,250,000 đ
18.750.000 đ
25.000.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 962,000 đ
5.550.000 đ
7.400.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 646,000 đ
3.727.500 đ
4.970.000 đ
-25%
7.375.200 đ
8.780.000 đ
-16%
346.500 đ
385.000 đ
-10%
247.500 đ
275.000 đ
-10%
360.360 đ
396.000 đ
-9%
332.860 đ
374.000 đ
-11%
445.500 đ
495.000 đ
-10%
469.920 đ
528.000 đ
-11%
518.870 đ
583.000 đ
-11%
732.600 đ
814.000 đ
-10%
445.500 đ
495.000 đ
-10%
584.100 đ
649.000 đ
-10%
455.400 đ
506.000 đ
-10%
1.259.600 đ
1.340.000 đ
-6%
Lavabo
GIảm Sốc
GIảm Sốc
2.656.000 đ
3.320.000 đ
-20%
GIảm Sốc
GIảm Sốc
3.587.000 đ
4.220.000 đ
-15%
GIảm Sốc
GIảm Sốc
4.870.500 đ
5.730.000 đ
-15%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 214,000 đ
2.958.000 đ
3.480.000 đ
-15%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 330,000 đ
4.683.500 đ
5.510.000 đ
-15%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 177,000 đ
2.253.300 đ
2.590.000 đ
-13%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 172,000 đ
2.496.900 đ
2.870.000 đ
-13%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 150,000 đ
2.073.700 đ
2.330.000 đ
-11%
5.295.500 đ
6.230.000 đ
-15%
5.686.500 đ
6.690.000 đ
-15%
7.973.000 đ
9.380.000 đ
-15%
GIảm Sốc
GIảm Sốc
1.943.400 đ
2.370.000 đ
-18%
GIảm Sốc
GIảm Sốc
1.672.800 đ
2.040.000 đ
-18%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 195,000 đ
2.771.000 đ
3.260.000 đ
-15%
3.723.000 đ
4.380.000 đ
-15%
3.748.500 đ
4.410.000 đ
-15%
2.354.500 đ
2.770.000 đ
-15%
2.354.500 đ
2.770.000 đ
-15%
GIảm Sốc
GIảm Sốc
2.550.000 đ
3.000.000 đ
-15%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 66,000 đ
943.500 đ
1.110.000 đ
-15%
1.377.000 đ
1.620.000 đ
-15%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 135,000 đ
1.921.000 đ
2.260.000 đ
-15%
Vòi chậu
Vòi chậu
GIảm Sốc
Hoàn tiền 661,000 đ
4.072.000 đ
5.090.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 601,000 đ
3.704.000 đ
4.630.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 798,000 đ
4.912.000 đ
6.140.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 379,000 đ
2.336.000 đ
2.920.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 738,000 đ
4.544.000 đ
5.680.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 300,000 đ
1.848.000 đ
2.310.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 601,000 đ
3.704.000 đ
4.630.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 466,000 đ
2.872.000 đ
3.590.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 721,000 đ
4.440.000 đ
5.550.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 526,000 đ
3.240.000 đ
4.050.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 622,000 đ
3.832.000 đ
4.790.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 457,000 đ
2.816.000 đ
3.520.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 482,000 đ
2.968.000 đ
3.710.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 451,000 đ
2.776.000 đ
3.470.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 379,000 đ
2.336.000 đ
2.920.000 đ
-20%
Sen tắm
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,289,000 đ
7.737.600 đ
9.920.000 đ
-22%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,075,000 đ
6.450.600 đ
8.270.000 đ
-22%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,218,000 đ
7.496.000 đ
9.370.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 832,000 đ
5.120.000 đ
6.400.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 525,000 đ
3.504.000 đ
4.380.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 355,000 đ
3.160.000 đ
3.950.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 906,000 đ
5.576.000 đ
6.970.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 600,000 đ
3.696.000 đ
4.620.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 464,000 đ
3.376.000 đ
4.220.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 347,000 đ
2.136.000 đ
2.670.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 825,000 đ
4.400.000 đ
5.500.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 832,000 đ
5.120.000 đ
6.400.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 3,900,000 đ
15.210.000 đ
19.500.000 đ
-22%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 4,206,000 đ
16.403.400 đ
21.030.000 đ
-22%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 2,636,000 đ
10.280.400 đ
13.180.000 đ
-22%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 3,020,000 đ
11.778.000 đ
15.100.000 đ
-22%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 3,020,000 đ
11.778.000 đ
15.100.000 đ
-22%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 4,860,000 đ
18.954.000 đ
24.300.000 đ
-22%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 814,000 đ
5.432.000 đ
6.790.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,181,000 đ
8.592.000 đ
10.740.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 814,000 đ
5.432.000 đ
6.790.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,753,000 đ
10.792.000 đ
13.490.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,419,000 đ
9.464.000 đ
11.830.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 290,000 đ
1.131.000 đ
1.450.000 đ
-22%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 330,000 đ
1.287.000 đ
1.650.000 đ
-22%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 139,000 đ
1.240.000 đ
1.550.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 253,000 đ
1.560.000 đ
1.950.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 556,000 đ
3.424.000 đ
4.280.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 470,000 đ
2.896.000 đ
3.620.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 470,000 đ
2.896.000 đ
3.620.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 379,000 đ
2.336.000 đ
2.920.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 379,000 đ
2.336.000 đ
2.920.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 63,000 đ
720.000 đ
900.000 đ
-20%
2.016.000 đ
2.400.000 đ
-16%
3.620.400 đ
4.310.000 đ
-16%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,707,000 đ
4.267.500 đ
5.690.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 636,000 đ
1.590.000 đ
2.120.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 636,000 đ
1.590.000 đ
2.120.000 đ
-25%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,440,000 đ
5.616.000 đ
7.200.000 đ
-22%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 408,000 đ
1.591.200 đ
2.040.000 đ
-22%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,440,000 đ
5.616.000 đ
7.200.000 đ
-22%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 450,000 đ
1.755.000 đ
2.250.000 đ
-22%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 761,000 đ
4.688.000 đ
5.860.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 734,000 đ
4.520.000 đ
5.650.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 222,000 đ
1.368.000 đ
1.710.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 310,000 đ
1.912.000 đ
2.390.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 1,579,000 đ
9.023.200 đ
11.279.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 245,000 đ
1.512.000 đ
1.890.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 915,000 đ
5.632.000 đ
7.040.000 đ
-20%
GIảm Sốc
Hoàn tiền 503,000 đ
2.368.000 đ
2.960.000 đ
-20%
Bồn tắm
TẶNG ÁO MƯA
16.863.770 đ
21.901.000 đ
-23%
TẶNG ÁO MƯA
16.380.980 đ
21.274.000 đ
-23%
TẶNG ÁO MƯA
4.798.640 đ
5.852.000 đ
-18%
TẶNG ÁO MƯA
5.132.380 đ
6.259.000 đ
-18%
Nhà Tắm Mỹ Giá Tốt
Nhà Tắm Mỹ Giá Tốt
5.280.000 đ
12.000.000 đ
-56%
Giá Tốt Hốt Liền Tay
Giá Tốt Hốt Liền Tay
8.326.600 đ
13.430.000 đ
-38%
Hàng Đức Giá Tốt
Hàng Đức Giá Tốt
38.101.800 đ
55.220.000 đ
-31%
Hàng Đức Giá Tốt
Hàng Đức Giá Tốt
32.975.100 đ
47.790.000 đ
-31%
Hàng Đức Giá Tốt
Hàng Đức Giá Tốt
28.842.000 đ
41.800.000 đ
-31%
15.909.600 đ
18.940.000 đ
-16%
HỎI VÀ ĐÁP (1 bình luận)
Hồng yến 3 tháng trước
Cho chi xin bảng giá của thiết bị vệ sinh nhà tắm và chính sách ưu đãi
Kim Hiếu Quản trị viên 3 tháng trước
HITA rất vui khi chị Yến quan tâm đến những sản phẩm & ưu đãi tại HITA. Để tiện tư vấn & hỗ trợ thông tin đúng nhất, HITA đã chủ động liên hệ với chị qua thông tin để lại (bảo mật). Mọi nhu cầu cần hỗ trợ xin vui lòng gọi số 0868.804.440 hoặc nhắn tin Zalo OA "Nội thất HITA" chị nhé!
Call Button Zalo Button