Chính sách đổi trả hàng

Toto
Nhóm sản phẩm không nhận đổi trả hàng

Bồn tắm (tất cả các dòng), Bồn cầu (Outlet – bỏ mẫu), những sản phẩm phải đặt hàng.

Nhóm sản phẩm còn lại

Được đổi – trả trong 15 ngày. Quá thời hạn trên Hita không nhận đổi – trả sản phẩm

Đổi sản phẩm

+ Trong vòng 10 ngày, đổi mới sản phẩm được kỹ thuật Hãng xác định lỗi do sản xuất.

+ Trong vòng 15 ngày: Đổi hàng bị trừ phí 20%.                                                                                       

+ Điều kiện: Hàng còn nguyên đai nguyên kiện (thùng không bị rách), chưa qua sử dụng, còn phiếu bảo hành (tùy sản phẩm). Khách hàng phải xuất trả lại hóa đơn VAT và mang sản phẩm đến Hita hoặc Hita nhận hàng tận công trình có tính phí

Trả sản phẩm

+ Tại thời điểm Hita điện thoại xác nhận giao hàng: Trả hàng miễn phí

+ Tại thời điểm giao hàng: Trả hàng miễn phí, KH thanh toán 100% giá trị đơn hàng, Hita hoàn tiền sau 5 ngày.

+ Sau thời điểm giao hàng: Trong vòng 15 ngày trả hàng bị trừ phí 20%

+ Điều kiện: Hàng còn nguyên đai nguyên kiện (thùng không bị rách), chưa qua sử dụng.còn phiếu bảo hành (tùy sản phẩm). Khách hàng phải xuất trả lại hóa đơn VAT và mang sản phẩm đến Hita hoặc Hita nhận hàng tận công trình có tính phí.

Thời gian hoàn tiền: Trong vòng 5 ngày làm việc, tính từ thời điểm Hita xác nhận nhận sản phẩm (Không tính Thứ 7, CN)

Inax
Nhóm sản phẩm không nhận đổi trả hàng

Bồn tắm (tất cả các dòng), Bồn cầu nắp điện tử (tất cả các dòng), phụ kiện thay thế, những sản phẩm phải đặt hàng

Nhóm sản phẩm còn lại

Được đổi – trả trong 15 ngày. Quá thời hạn trên Hita không nhận đổi – trả sản phẩm

Đổi sản phẩm

+ Trong vòng 10 ngày, đổi mới sản phẩm được kỹ thuật Hãng xác định lỗi do sản xuất.

+ Trong vòng 15 ngày: Đổi hàng bị trừ phí 20%.                                                                                       

+ Điều kiện: Hàng còn nguyên đai nguyên kiện (thùng không bị rách), chưa qua sử dụng, còn phiếu bảo hành (tùy sản phẩm). Khách hàng phải xuất trả lại hóa đơn VAT và mang sản phẩm đến Hita hoặc Hita nhận hàng tận công trình có tính phí

Trả sản phẩm

+ Tại thời điểm Hita điện thoại xác nhận giao hàng: Trả hàng miễn phí

+ Tại thời điểm giao hàng: Trả hàng miễn phí, KH thanh toán 100% giá trị đơn hàng, Hita hoàn tiền sau 5 ngày.

+ Sau thời điểm giao hàng: Trong vòng 15 ngày trả hàng bị trừ phí 20%

+ Điều kiện: Hàng còn nguyên đai nguyên kiện (thùng không bị rách), chưa qua sử dụng.còn phiếu bảo hành (tùy sản phẩm). Khách hàng phải xuất trả lại hóa đơn VAT và mang sản phẩm đến Hita hoặc Hita nhận hàng tận công trình có tính phí.

Thời gian hoàn tiền: Trong vòng 5 ngày làm việc, tính từ thời điểm Hita xác nhận nhận sản phẩm (Không tính Thứ 7, CN)

Caesar
Nhóm sản phẩm không nhận đổi trả hàng

Nhóm hàng không áp dụng hình thức đổi - trả.

Luxta
Nhóm sản phẩm không nhận đổi trả hàng

Nhóm hàng không áp dụng hình thức đổi - trả.

Hita
Nhóm sản phẩm còn lại

Được đổi – trả trong 15 ngày. Quá thời hạn trên Hita không nhận đổi – trả sản phẩm

Đổi sản phẩm

+ Trong vòng 10 ngày, đổi mới sản phẩm được kỹ thuật Hãng xác định lỗi do sản xuất.

+ Trong vòng 15 ngày: Đổi hàng bị trừ phí 20%.                                                                                       

+ Điều kiện: Hàng còn nguyên đai nguyên kiện (thùng không bị rách), chưa qua sử dụng, còn phiếu bảo hành (tùy sản phẩm). Khách hàng phải xuất trả lại hóa đơn VAT và mang sản phẩm đến Hita hoặc Hita nhận hàng tận công trình có tính phí

Trả sản phẩm

+ Tại thời điểm Hita điện thoại xác nhận giao hàng: Trả hàng miễn phí

+ Tại thời điểm giao hàng: Trả hàng miễn phí, KH thanh toán 100% giá trị đơn hàng, Hita hoàn tiền sau 5 ngày.

+ Sau thời điểm giao hàng: Trong vòng 15 ngày trả hàng bị trừ phí 20%

+ Điều kiện: Hàng còn nguyên đai nguyên kiện (thùng không bị rách), chưa qua sử dụng.còn phiếu bảo hành (tùy sản phẩm). Khách hàng phải xuất trả lại hóa đơn VAT và mang sản phẩm đến Hita hoặc Hita nhận hàng tận công trình có tính phí.

Thời gian hoàn tiền: Trong vòng 5 ngày làm việc, tính từ thời điểm Hita xác nhận nhận sản phẩm (Không tính Thứ 7, CN)

Tovashu
Nhóm sản phẩm còn lại

Tất cả sản phẩm: Được đổi – trả trong 15 ngày. Quá thời hạn trên Hita không nhận đổi – trả sản phẩm.

Đổi sản phẩm

+ Trong vòng 10 ngày, đổi mới sản phẩm được kỹ thuật Hãng xác định lỗi do sản xuất.

+ Trong vòng 15 ngày: Đổi hàng bị trừ phí 20%.                                                                                       

+ Điều kiện: Hàng còn nguyên đai nguyên kiện (thùng không bị rách), chưa qua sử dụng, còn phiếu bảo hành (tùy sản phẩm). Khách hàng phải xuất trả lại hóa đơn VAT và mang sản phẩm đến Hita hoặc Hita nhận hàng tận công trình có tính phí

Trả sản phẩm

+ Tại thời điểm Hita điện thoại xác nhận giao hàng: Trả hàng miễn phí

+ Tại thời điểm giao hàng: Trả hàng miễn phí, KH thanh toán 100% giá trị đơn hàng, Hita hoàn tiền sau 5 ngày.

+ Sau thời điểm giao hàng: Trong vòng 15 ngày trả hàng bị trừ phí 20%

+ Điều kiện: Hàng còn nguyên đai nguyên kiện (thùng không bị rách), chưa qua sử dụng.còn phiếu bảo hành (tùy sản phẩm). Khách hàng phải xuất trả lại hóa đơn VAT và mang sản phẩm đến Hita hoặc Hita nhận hàng tận công trình có tính phí.

Thời gian hoàn tiền: Trong vòng 5 ngày làm việc, tính từ thời điểm Hita xác nhận nhận sản phẩm (Không tính Thứ 7, CN)

3M
Nhóm sản phẩm không nhận đổi trả hàng

Nhóm hàng không áp dụng hình thức đổi - trả.

Gương Tân An Vinh
Nhóm sản phẩm không nhận đổi trả hàng

Nhóm hàng không áp dụng hình thức đổi - trả.

Cleansui
Nhóm sản phẩm không nhận đổi trả hàng

Nhóm hàng không áp dụng hình thức đổi - trả.

PANASONIC
Nhóm sản phẩm không nhận đổi trả hàng

Nhóm sản phẩm Đèn trang trí Panasonic, các mặt hàng đặt sản xuất hoặc nhập khẩu

Nhóm sản phẩm còn lại

Được đổi – trả trong 7 ngày. Quá thời hạn trên HITA không nhận đổi – trả sản phẩm.

Đổi sản phẩm

+ Trong vòng 10 ngày, đổi mới sản phẩm được kỹ thuật Hãng xác định lỗi do sản xuất.

+ Trong vòng 07 ngày: Đổi hàng bị trừ phí 20% (không vượt quá 10% giá trị tổng đơn hàng)

Điều kiện: Hàng còn nguyên đai nguyên kiện (thùng không bị rách), chưa qua sử dụng, còn phiếu bảo hành (tùy sản phẩm). Khách hàng phải xuất trả lại hóa đơn VAT và mang sản phẩm đến HITA hoặc HITA nhận hàng tận công trình có tính phí.

Trả sản phẩm

+ Tại thời điểm Thuận Phong điện thoại xác nhận giao hàng: Trả hàng miễn phí (không vượt quá 10% giá trị tổng đơn hàng)

+ Tại thời điểm giao hàng: Trả hàng miễn phí (không vượt quá 10% giá trị tổng đơn hàng), KH thanh toán 100% giá trị đơn hàng. Thuận Phong hoàn tiền sau 5 ngày.

+ Sau thời điểm giao hàng: Trong vòng 07 ngày trả hàng bị trừ phí 20%

Điều kiện: Hàng còn nguyên đai nguyên kiện (thùng không bị rách),chưa qua sử dụng. Còn phiếu bảo hành(tùy sản phẩm) Khách hàng phải xuất trả lại hóa đơn VAT và mang sản phẩm đến Thuận Phong hoặc Thuận Phong nhận hàng tận công trình có tính phí.

Thời gian hoàn tiền: Trong vòng 5 ngày làm việc, tính từ thời điểm Thuận Phong xác nhận nhận sản phẩm (Không tính Thứ 7, CN)

NANOCO
Nhóm sản phẩm không nhận đổi trả hàng

Nhóm sản phẩm Đèn trang trí Nanoco, các mặt hàng đặt sản xuất hoặc nhập khẩu

Nhóm sản phẩm còn lại

Được đổi – trả trong 7 ngày. Quá thời hạn trên HITA không nhận đổi – trả sản phẩm.

Đổi sản phẩm

+ Trong vòng 10 ngày, đổi mới sản phẩm được kỹ thuật Hãng xác định lỗi do sản xuất.

+ Trong vòng 07 ngày: Đổi hàng bị trừ phí 20% (không vượt quá 10% giá trị tổng đơn hàng)

Điều kiện: Hàng còn nguyên đai nguyên kiện (thùng không bị rách), chưa qua sử dụng, còn phiếu bảo hành (tùy sản phẩm). Khách hàng phải xuất trả lại hóa đơn VAT và mang sản phẩm đến HITA hoặc HITA nhận hàng tận công trình có tính phí.

Trả sản phẩm

+ Tại thời điểm Thuận Phong điện thoại xác nhận giao hàng: Trả hàng miễn phí (không vượt quá 10% giá trị tổng đơn hàng)

+ Tại thời điểm giao hàng: Trả hàng miễn phí (không vượt quá 10% giá trị tổng đơn hàng), KH thanh toán 100% giá trị đơn hàng. Thuận Phong hoàn tiền sau 5 ngày.

+ Sau thời điểm giao hàng: Trong vòng 07 ngày trả hàng bị trừ phí 20%

Điều kiện: Hàng còn nguyên đai nguyên kiện (thùng không bị rách),chưa qua sử dụng. Còn phiếu bảo hành(tùy sản phẩm) Khách hàng phải xuất trả lại hóa đơn VAT và mang sản phẩm đến Thuận Phong hoặc Thuận Phong nhận hàng tận công trình có tính phí.

Thời gian hoàn tiền: Trong vòng 5 ngày làm việc, tính từ thời điểm Thuận Phong xác nhận nhận sản phẩm (Không tính Thứ 7, CN)

PHILIPS
Nhóm sản phẩm không nhận đổi trả hàng

Nhóm hàng không áp dụng hình thức đổi - trả.

PARAGON
Nhóm sản phẩm không nhận đổi trả hàng

Nhóm hàng không áp dụng hình thức đổi - trả.

SCHNEIDER
Nhóm sản phẩm không nhận đổi trả hàng

Nhóm hàng không áp dụng hình thức đổi - trả.

SENKO
Nhóm sản phẩm không nhận đổi trả hàng

Nhóm hàng không áp dụng hình thức đổi - trả.

CADIVI
Nhóm sản phẩm không nhận đổi trả hàng

Nhóm hàng không áp dụng hình thức đổi - trả.

Call Button Zalo Button