Liên hệ

Cửa Hàng HITA

111-113 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh
ĐT: 08) 6680.8440 - (08) 6680.8550 
Fax: (08) 6293.1145 
Email: Support@hita.com.vn 
Webiste: www.hita.com.vn 
Hotline: 0909 480 482 
Tài khoản: Lê Võ Trung Hiếu - 060049148928 Sacombank PGD Bình Phú TP.Hồ Chí Minh