Facebook
Khuyến Mãi

Tất cả những sản phẩm khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn với giá cả cực kỳ ưu đãi hiện có tại showroom Hita, địa chỉ 111-113 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6.

Ngoài ra, những chương trình khuyến mãi giảm giá đặc biệt, những combo mua hàng giá tốt sẽ liên tục được cập nhật trong chuyên mục Tin tức hoặc trên fanpage chính thức của Hita tại địa chỉ: https://www.facebook.com/hitacompany/

Quý khách cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng, gọi điện thoại đến số: (08).6680.8440 - (08).6680.8550 hoặc gửi email về địa chỉ support@hita.com.vn để được hỗ trợ, tư vấn và báo giá một cách tốt nhất

Hita cam kết cung cấp các sản phẩm chính hãng thiết bị vệ sinh Inax, thiết bị vệ sinh Toto chính hãng với chất lượng tốt nhất và dịch vụ làm hài lòng quý khách nhất.

-26%

CS320DRE4+LT367CR+TBG01302V+ DGH108ZR+TLG01301V

16,110,913đ
21,830,000đ
-26%

CS320DRE4+LT700CTR+TBS01302V+ DGH108ZR

12,491,421đ
16,940,000đ
-26%

CS320DRE4+LT710CSR+TBS03302V+ DGH104ZR+TLS03301V

11,708,414đ
15,840,000đ
-21%

CS320DRE4+LHT300CR+LHT300CR+ TVLM102NS

11,000,039đ
13,850,000đ
-20%

CS320DRE4+LT300C+TVSM103NSR+ TVLC101NS

10,131,081đ
12,740,000đ
-25%

CS320DRT3+LT523R+TMGG44E+ TLG01307V+TVCF201

15,541,353đ
20,680,000đ
-24%

CS320DRT3+LT700CTR+TBS02302V+ DGH108ZR+TLG04301V+TVCF201

10,901,151đ
14,350,000đ
-24%

CS320DRT3+LT710CTRM+TBS04302V+ DGH108ZR+TLS04301V+THX20NBPIV

9,293,109đ
12,270,000đ
-19%

CS320DRT3+LHT300CR+TVSM103NSR+ TVLM102NS+THX20NBPIV

7,859,117đ
9,740,000đ
-22%

CS320DRT3+LT300C+TVSM107CR+ DGH104ZR+TVLC101NS+THX20NBPIV

7,704,011đ
9,900,000đ
-23%

CS325DRT3+LT523R+TVSM104NSR+ DM907CS+TLG04307V+TVCF201

15,339,651đ
19,810,000đ
-24%

CS325DRT3+LT700CTR+TBS01302V+ DGH108ZR+TVLM106CR+TVLM106CR

10,828,245đ
14,260,000đ
-24%

CS325DRT3+LHT300CR+TBS03302V+ DGH104ZR+TLS03301V+TVCF201

8,243,321đ
10,810,000đ
-19%

CS325DRT3+LT300C+TVSM103NSR+ TVLC101NS+THX20NBPIV

6,970,168đ
8,630,000đ
-25%

CS818DT2+LT367CR+TMGG44E+ TLG01301V+TVCF201

17,462,975đ
23,420,000đ
-23%

CS818DT2+LT523R+TVSM104NSR+ DM907CS+TLG01307V+TVCF201

18,568,014đ
24,130,000đ
-24%

CS818DT2+LT700CTR+TBG01302V+ DGH108ZR+TLG04301V+TVCF201

14,562,876đ
19,270,000đ
-24%

CS818DT2+LT710CSR+TBS01302V+ DGH104ZR+TVLM105CR+THX20NBPIV

11,982,221đ
15,870,000đ
-24%

CS818DT2+LHT300CR+TBS04302V+ DGH108ZR+TLS04301V+TVCF201

10,906,001đ
14,370,000đ
-25%

CS818DT3+LT367CR+TMGG44E+ TLG01301V+TLS03305V

17,070,678đ
22,900,000đ
-23%

CS818DT3+LT523R+TVSM104NSR+ DM907CS+TLG01307V+TVCF201

18,163,171đ
23,610,000đ
-24%

CS818DT3+LT700CTR+TBG01302V+ DGH108ZR+TLG04301V+TVCF201

14,166,784đ
18,750,000đ
-25%

CS818DT3+LT710CSR+TBS01302V+ DGH104ZR+TVLM105CR+THX20NBPIV

11,587,060đ
15,350,000đ
-24%

CS818DT3+LHT300CR+TBS04302V+ DGH108ZR+TLS04301V+TVCF201

10,509,052đ
13,850,000đ
-25%

CS945DNT2+LT367CR+TMGG44E+ TLG01301V+TVCF201

17,462,975đ
23,420,000đ
-24%

CS945DNT2+LT700CTR+TBG01302V+ DGH108ZR+TLG04301V+TVCF201

14,562,876đ
19,270,000đ
-25%

CS945DNT2+LT710CSR+TVSM107CR+ DGH104ZR+TVLM106CR+THX20NBPIV

12,566,883đ
16,650,000đ
-20%

CS945DNT2+LHT300CR+TVSM103NSR+ DGH108ZR+TVLM102NS+TVCF201

11,338,796đ
14,260,000đ
-25%

CS945DNT3+LT367CR+TMGG44E+ TLG01301V+TVCF201

17,070,678đ
22,900,000đ
-23%

CS945DNT3+LT523R+TVSM104NSR+ DM907CS+TLG01307V+TVCF201

18,163,171đ
23,610,000đ
-24%

CS945DNT3+LT700CTR+TBG01302V+ DGH108ZR+TLG04301V+TVCF201

14,166,784đ
18,750,000đ
-25%

CS945DNT3+LT710CSR+TVSM107CR+ DGH104ZR+TVLM106CR+THX20NBPIV

12,171,725đ
16,130,000đ
-21%

CS945DNT3+LHT300CR+TVSM103NSR+ DGH108ZR+TVLM102NS+ACTVCF201

10,923,038đ
13,740,000đ
-17%

MS914W4

31,133,300đ
37,510,000đ
-17%

MS884W4

29,752,200đ
35,840,000đ
-17%

MS864W4

28,166,200đ
33,940,000đ
-17%

MS366W6

26,465,400đ
31,880,000đ
-17%

CS819DSW6

20,051,800đ
24,160,000đ
-17%

CS818DW6

19,230,100đ
23,170,000đ
-17%

MS366W7

21,079,000đ
25,400,000đ
-17%

CS819DSW7

14,676,400đ
17,680,000đ
-26%

MS864T2+LT700CTR+TMGG44E+ TLG01301V

16,924,800đ
23,020,000đ
-19%

MS864T2+LHT300CR+TVSM103NSR+ TVLM102NS

10,529,095đ
12,970,000đ
-25%

MS864T2+LT523R+TLS02305V+ TBS02302V+DGH108ZR

12,912,547đ
17,130,000đ
-20%

MS864T2+TVCF201

6,763,812đ
8,450,000đ
-28%

MS864T2+TMGG44E

11,722,482đ
16,280,000đ
-26%

MS864W7+LT523R+TLG01307V+ TVSM104NSR+DM907CS

25,031,021đ
33,860,000đ
-27%

MS864W7+LT700CTR+TLS04301V+ TBS04302V+DGH104ZR

17,838,152đ
24,460,000đ
-22%

MS864W7+LHT300CR+TVLM102NS+ TVSM103NSR

17,732,954đ
22,710,000đ
-25%

MS884T2+LT367CR+TMGG44E+ TLG04301V+TVCF201

18,723,287đ
25,110,000đ
-23%

MS884T2+LT523R+TVSM104NSR+ DM907CS+TLS01307V+TVCF201

19,167,420đ
24,920,000đ
-25%

MS884T2+LT710CSR+TBG01302V+ DGH108ZR+TLG01301V+THX20NBPIV

17,796,009đ
23,580,000đ
-20%

MS884T2+LHT300CR+TVSM103NSR+ TVLM102NS+THX20NBPIV

12,638,964đ
15,750,000đ
-20%

MS884T2+LT300C+TVSM103NSR+ TVLC101NS+THX20NBPIV

11,719,504đ
14,640,000đ
-27%

MS884W6+LT367CR+TBG01302V+ DGH108ZR+TLG01301V

28,526,193đ
39,080,000đ
-27%

MS884W6+LT523R+TBS01302V+ DGH108ZR+TLS01307V

25,798,404đ
35,260,000đ
-27%

MS884W6+LT700CTR+TBS03302V+ DGH104ZR+TLS03301V

23,953,068đ
32,850,000đ
-22%

MS884W6+LHT300CR+TVSM103NSR+ DGH104ZR+TVLM102NS

24,708,174đ
31,840,000đ
-26%

MS884W7+LT367CR+TBS01302V+ DGH108ZR+TLS03301V

20,759,195đ
28,100,000đ
-26%

MS884W7+LT523R+TBS01302V+ DGH104ZR+TLS01307V

20,890,881đ
28,240,000đ
-26%

MS884W7+LT710CSR+TVSM107CR+ DGH108ZR+TVLM105CR

20,797,520đ
28,160,000đ
-21%

MS884W7+LHT300CR+TVSM103NSR+ TLS01307V

19,553,245đ
24,620,000đ
-22%

MS884W7+LHT300CR

19,178,980đ
24,620,001đ
-27%

MS914E2+LT367CR+TBS02302V+ DGH108ZR+TLS04301V

16,828,974đ
23,030,000đ
-27%

MS914E2+LT523R+TBS03302V+ DGH104ZR+TLS03305V

16,237,276đ
22,170,000đ
-27%

MS914E2+LT710CTRM+TBS04302V+ DGH104ZR+TLS04301V

15,710,382đ
21,540,000đ
-27%

MS914E2+LHT300CR+TVSM107CR+ DGH104ZR+TVLM105CR

15,673,099đ
21,410,000đ
-23%

MS914T2+LT523R+TVSM104NSR+ DM907CS+TLG01307V+TVCF201

22,337,421đ
29,030,000đ
-22%

MS914T2+LT700CTR+TVSM103NSR+ TLG04301V+TVCF201

15,891,882đ
20,350,000đ
-24%

MS914T2+LHT300CR+TBS03302V+ DGH104ZR+TLS03301V+THX20NBPIV

14,002,677đ
18,510,000đ
-25%

CS300DRT3+LT367CR+TMGG44E+ TLG01301V+TVCF201

14,662,865đ
19,510,000đ
-24%

CS300DRT3+LT523R+TBG01302V+ DGH108ZR+TLG01307V+THX20NBPIV

13,013,264đ
17,110,000đ
-24%

CS300DRT3+LT710CSR+TBS03302V+ DGH104ZR+TLS03301V+THX20NBPIV

8,240,864đ
10,840,000đ
-19%

CS300DRT3+LHT300CR+TVSM103NSR+ TLS01307V+TVCF201

7,359,695đ
9,070,000đ
-19%

CS300DRT3+LT300C+TVSM103NSR+ TLS01307V+THX20NBPIV

6,644,514đ
8,200,000đ
-23%

CS300DT3Y1+LT367CR+TVSM104NSR+ DM907CS+TLG01301V+TVCF201

15,301,697đ
19,820,000đ
-24%

CS300DT3Y1+LT523R+TBG01302V+ DGH108ZR+TLG04307V+THX20NBPIV

11,916,479đ
15,690,000đ
-24%

CS300DT3Y1+LT710CSR+TBS03302V+ DGH104ZR+TLS03301V+THX20NBPIV

8,133,349đ
10,720,000đ
-19%

CS300DT3Y1+LHT300CR+TVSM103NSR+ TVLM102NS+TVCF201

7,246,006đ
8,950,000đ
-19%

CS300DT3Y1+LT300C+TVSM103NSR+ TVLM102NS+THX20NBPIV

6,510,353đ
8,080,000đ
-24%

CS325DRT3+LT710CTRM+TBS02302V+ DGH104ZR+TLS03301V+THX20NBPIV

9,492,426đ
12,530,000đ